The Greatest Challenge The Golden Future By Osho Rajneesh Hebrew Translation

The Greatest Challenge The Golden Future By Osho Rajneesh Hebrew Translation

$36.20
Add to wishlist
האתגר הגדול
עתיד של זהב
מחבר : אושו, בהגוון שרי רג'ניש

כריכה : רכה
הוצאה : גל 
שפה: עברית
מצב הספר : טוב מאוד

135 :עמודים
הוצאה : גל
שפה: עברית
מצב הספר : טוב מאוד

135 :עמודים

:תקציר הספר

על העתיד להיות לא רק תקווה והזדמנות... על העתיד להיות שלנו באופן מוחלט. אנו חיינו עם הרעיון של עבר של זהב, אך הוא מעולם לא היה של זהב. עתה עלינו ליצור עתיד שיהיה באמת של זהב". *"זוהי הזמנה המיועדת לכל אותם אופטימיסטיים כרוניים, המרגישים שהעתיד עדיין בידינו, המרגישים שהכוכב היפהפה שלנו ותושביו יכולים עדיין להנצל מהרס עצמי בעזרת מאמץ משותף של אנשים כנים ואינטיליגנטים". *"אנו יכולים לעבור טרנספורמציה מוחלטת: אנו יכולים ליצור אנשים מלאי תום, אנשים אוהבים, אנשים הנושמים חירות, אנשים העוזרים אלה לאלה להיות חופשיים, המזינים זה את יצירתיותו של זה והמאפשרים לכל אחד לשמור על אצילותו ועל כבודו העצמי

Recently Viewed Products

We Accept