Life Love Laughter By Osho Bhagwan Rajneesh Hebrew Translation

Life Love Laughter By Osho Bhagwan Rajneesh Hebrew Translation

$35.60
Add to wishlist
חיים אהבה צחוק
מחבר : אושו, בהגוון שרי רג'ניש
כריכה : רכה
הוצאה : גל
שפה: עברית
מצב הספר : טוב מאוד
147 עמודים
.פרקים מלמדי לקח וחכמה בנושאי החיים, בנושאי האהבה והצחוק
.הספר כולל גם פרטים ביוגרפיים על אושו חייו ומשנתו
המקום שבו תחיה נתון לבחירתך
 - בשאול או בשמים
לא חשוב היכן אתה רוצה לחיות
.עליך ליצור את מקומך
אין זה מקום מוכן
;כזה שאתה קונה כרטיס ונוסע אליו ברכבת 
.זו היצירה שלך 

.אהבה יכולה ליצור גן עדן כאן ועכשיו 
 -זה כל מה שאני מלמד: אהב יותר 
.עד לנקודה שבה אתה הופך רק למקור של אהבה 
...ושום דבר אחר
קח אחריות לגיהנום ולגן העדן
.שבהם אתה חי
,וברגע שבו תבין את האחריות 
.איני חושב כי יהיה עוד אדם שיגור בגיהנום

Recently Viewed Products

We Accept