Beyond the Frontiers of the Mind by Osho Bhagwan Rajneesh Hebrew Translation

Beyond the Frontiers of the Mind by Osho Bhagwan Rajneesh Hebrew Translation

$27.40
Add to wishlist

מעבר לגבולות השכל
מפסיכולוגיה מערבית ומפסיכותרפיה לאזוטריה ולבודהות
מחבר : אושו, בהגוון שרי רג'ניש

*** ספר רוחני במתנה עם הזמנה זו ***

כריכה: רכה
הוצאה: גל
247: עמודים
שפה: עברית
מצב הספר : טוב מאוד

אושו טוען שהפסיכולוגיה המערבית שכלית ביסודה ולכן אינה יכולה לפתור את בעיות האדם הנובעות כולן מהשכל. הוא מתייחס לתיאוריות של פורצי דרך כפרויד, יונג אדלר ואחרים, ומפריך אותן בזו אחר זו, קורא תיגר על פרות קדושות כ"חשיבה חיובית" ו"תרפיית הילדות", ומכנה את הפסיכותרפיה בור ממכר ומקבע שאינו מביא את השחרור המיוחל..החומר העיוני שזור באירועים של אנשי מדע, פילוסופים ומנהיגים, המבססים את הרעיונות המועלים בו

 

Recently Viewed Products

We Accept